Vrienden van het Dijkhuis

Onze financiën

Ieder jaar honoreren we aanvragen die de directie van ‘t Dijkhuis indient. Als het gehele bestuur akkoord is, dan gaan we aan de slag. We schaffen zaken aan of zorgen dat er gelden komen voor activiteiten. Een goed voorbeeld van dat laatste is het dansen bewegingsprogramma dat in 2018 van start kan door een bijdrage van Hart voor Salland. Op initiatief van de stichting is er bij dit fonds een aanvraag hiervoor ingediend.

Uiteraard verantwoorden we jaarlijks wat we met de donaties doen. Ieder jaar maken we een financieel overzicht. U vindt deze overzichten hiernaast.

Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis
p/a Pr. Willem Alexanderlaan 19
7437 VG Bathmen

Bankrekening: NL85RABO 0305731467
info@vriendenvanhetdijkhuis.nl