Vrienden van het Dijkhuis

De stichting

Doelstelling

Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis is een onafhankelijke stichting. Ze zet zich in voor het verwerven van financiële middelen die ingezet worden om het wonen en werken in ‘t Dijkhuis aangenamer te maken.

De stichting doet dit door het werven van donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren of eenmalig een bedrag schenken. Alle donateurs kunnen belastingvrij een bedrag doneren, want de stichting heeft een ANBI erkenning. Het volledige bedrag komt ten goede aan de stichting omdat zij niet belastingplichtig is.

Bent u benieuwd hoe de stichting werkt en welke uitgangspunten zij hanteert voor het honoreren van aanvragen vanuit ‘t Dijkhuis? Lees dan het driejarig beleidsplan dat het stichtingsbestuur heeft opgesteld.

Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis
p/a Pr. Willem Alexanderlaan 19
7437 VG Bathmen

Bankrekening: NL85RABO 0305731467
info@vriendenvanhetdijkhuis.nl

De stichting

Het bestuur

Het Bestuur van Stichting vrienden van ‘t Dijkhuis bestaat uit vier personen. Zij doen hun werk vrijwillig, dus zonder dat er een financiële vergoeding tegenover staat. U komt ze regelmatig tegen op evenementen in en rond Bathmen. Eenmaal per jaar organiseren zij speciaal voor alle donateurs een gezellige bijeenkomst. Zij vertellen dan wat er in het afgelopen jaar is gedaan voor de cliënten in ‘t Dijkhuis en de donateurs kunnen met eigen ogen zien hoe de cliënten hiervan gebruik maken.

Dit zijn de mensen van het Bestuur:

Dhr. O. Westra, voorzitter
Mevr. J. Wisselink, secretaris
Mevr. J. Markvoort, penningmeester
Dhr. M. Klein Hegeman, lid
Mevr. I. Dommerholt, lid

Heeft u een vraag of een suggestie die u met hen wilt bespreken? Stuur dan een e-mail naar: info@vriendenvanhetdijkhuis.nl. Het bestuur neemt dan zo snel mogelijk contact met u op!

Na mijn vervroegde pensionering zocht ik naast mijn rol als jeugdscheidsrechter bij ABS Handbal een ander soort vrijwilligerswerk. En dat vind ik bij de Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis. De doelstellingen van deze stichting spraken me meteen aan en dacht: daar wil ik bij horen!
Joke Markvoort, penningmeester

Ik ben gevraagd voor deze functie en heb er niet lang over nagedacht. Ik zei meteen volmondig ‘JA’. Ik sta achter de visie van ‘t Dijkhuis en draag daar graag mijn steentje aan bij.
Johanna Wisselink

Al jaren ben ik actief betrokken bij ‘t Dijkhuis. Eerst zat ik in het Bestuur en later in de Raad van Toezicht. Logisch dat ik nu mijn bijdrage lever aan de Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis. Ik doe dit met veel plezier. Fijn om het leven van de bewoners net iets mooier te maken!
Mans Klein Hegeman