Vrienden van het Dijkhuis

Donateur van het eerste uur

Zowel mijn moeder als de pleegmoeder van mijn vrouw hebben in ‘t Dijkhuis gewoond. Het viel mij meteen al op dat de zorg en aandacht uitstekend was. Ik wilde daar graag een steentje aan bijdragen en werd al in 1995, toen de Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis werd opgericht, donateur.

Afgelopen jaar organiseerde de stichting een speciale middag voor alle donateurs. Ik vind dat een geweldig initiatief en het heeft er ook in geresulteerd dat ik nu iedere woensdagmiddag met een cliënt van ‘t Dijkhuis een ritje op de duofiets maak. De verpleging heeft dit goed opgepakt en een lijst gemaakt met wel 15 cliënten die ook willen fietsen. Geweldig dat ik ook op deze manier het leven van de cliënten aangenamer kan maken! 

 De Stichting Vrienden van ‘t Dijkhuis maakte de aanschaf van de duofiets mogelijk en ik als vriend zorg ervoor dat cliënten er daadwerkelijk van kunnen genieten. En, omdat er nu veel cliënten zijn die willen fietsen, is er nog een vrijwilliger gevonden die ritjes met hen wil maken. Ontzettend mooi dat op die manier ook nog eens het contact met de inwoners van Bathmen wordt versterkt.